Calendar

June 2024
M T W T F S S
     
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Completarea și validarea cererilor de înscriere în învățământul primar, Etapa II, se vor desfășura in perioada 31.05.2024 – 07.06.2024 (Luni – Joi 08:00 – 18:00, Vineri 08:00 – 17:00)

Număr locuri libere pentru etapa a II-a: 32

Număr clase pregatitoare pentru anul şcolar 2024 -2025: 4 clase (88 locuri)

Acte necesare pentru înscriere:

 • Cerere-tip de înscriere (tip) – disponibilă în momentul începerii procesului de înscriere
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
 • Copie şi original – certificatul de naştere al copilului
 • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
 • Declarație de Acord

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat

Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.

Străzi arondate Școlii Gimnaziale ”Alexandru Odobescu”:

 • Aleea Nucilor
 • Aleea Primăverii
 • Intr. Busuiocului
 • Intr. Cireșilor
 • Intr. Doamna Chiajna
 • Intr. Eroului
 • Intr. Ion Luca Caragiale
 • Intr. Irisului
 • Intr. Luminiței
 • Intr. Nicolae Iorga
 • Intr. Păcii
 • Soseaua de Centură
 • Str. 9 Mai
 • Str. Apeductului – nr. 56-100 / 99-201
 • Str. Armoniei
 • Str. Bisericii
 • Str. Cap. D-tru Pipercu
 • Str. Câmpului – nr. pare
 • Str. Complexului
 • Str. Depozitelor
 • Str. Divertismentului
 • Str. D-na Chiajna
 • Str. Drumul Gării
 • Str. Eroului
 • Str. Florilor
 • Str. Industriilor
 • Str. Inv. Sârbu Constantin
 • Str. Ion Luca Caragiale nr. 1-137 / 2-70
 • Str. Italia
 • Str. Izvor
 • Str. Lacului
 • Str. Libertății
 • Str. Luceafărului
 • Str. Nicolae Iorga
 • Str. Păcii
 • Str. Pădurii
 • Str. Pr. Sebe Costin
 • Str. Puișor
 • Str. Sergent Ilie Petre – nr. pare
 • Str. Sfântul Nicolae
 • Str. Sferei
 • Str. Soarelui – nr. 57-101 / 58-102 (tronson cuprins între str. Doamna Chiajna și str. Sg. Ilie Petre)
 • Str. Speranței
 • Str. Spiralei
 • Str. Stefan cel Mare
 • Str. Stelelor
 • Str. Turiștilor
 • Str. Veseliei
 • Str. Viilor – nr. pare
 • Str. Vlad Țepeș
 • Str. Zorelelor
Nr. crt.Criterii specifice de departajare Documente justificative
1. Bunicii sau rudele care se ocupă de creșterea copilului locuiesc în circumscripția școlară – Copie CI – Bunici sau rude care se ocupă de creșterea copilului
– Declarație pe propria răspundere părinte
2.Unul/ambii părinți au locul de muncă în circumscripția școliiAdeverință de la locul de muncă
3. Copilul frecventeză o grădiniță de stat/particular aflată în circumscripția școlii Adeverință de la grădiniță.
4. Copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în stăinătate, iar copilul este încredințat cu documente unei personae cu domiciliul în circumscripția școlii Act notarial de încredințare minor

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 (pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate) și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar (pentru copiii care au frecventat grădinița) se va face în perioada 28 martie – 10 aprilie 2024.

Evaluarea dezvoltării copiilor care nu au frecventat grădinița și împlinesc 6 ani în perioada 1 sept. – 31 dec. 2024 se va face la unul dintre centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE).

Eliberarea recomandării în cazul copiilor care frecventează grădinița și împlinesc 6 ani în perioada 1 sept. – 31 dec. 2024 se face la unitatea de învățământ, în urma solicitării scrise conform Anexei 1:

Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31.08.2024 pot solicita amânarea înscrierii acestora în învățământul primar din motive medicale, conform Art. 53, alin.2 din O.M. nr. 4019/2024 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025, prin depunerea unui dosar la I.S.J. ILFOV.

Pentru informații privind înscrierea, ne puteți contacta pe adresa de email scoalanr1chiajna@yahoo.com sau la numărul de telefon  0372 552 412 (în intervalul orar L – J 08.00 – 10.00/12.00 – 14.00)

Numarul de telefon TELVERDE 0800.080.345 este disponibil din data de 4 martie de luni pana joi in intervalul orar 8.00-16.30 si vineri in intervalul orar 8.00 – 14.00 .